Đặt hàng thuốc Podophyllin- Thuốc đặc trị bệnh Sùi Mào Gà

Thuốc Podophyllin 25% Giá: 800,000 đ
1/2 Lọ Giá: 400,000 đ
Thông tin mua hàng:
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Email:
Số điện thoại: *
Mã bảo vệ: